Un lugar desprazado coma o meu corpo 

(Fotografía, texto. 2024)Digo «lugar» e estou mentindo, porque este sitio non existe. Este limbo (que nin é urbanita nin é rural) ubícase nunha nota ao marxe que pasa desapercibida na lectura. Non existe nos mapas porque se reflicte nos corpos: é a terceira beira dun regato artificial, no medio do medio. Tampouco hai ubicación temporal: quedamos suspendidas nun retorno eterno, na busca perenne dun oco na vida. Unha ollada ou un reflexo dilátanse na imaxe, coma se estiveran agardando pacientemente a que alguén veña e as mire, a que alguén as vexa.antes de nada HÍBRIDO, WIP
Un lugar desprazado coma o meu corpo FOTOGRAFÍA, 2024

Limiar FOTOGRAFÍA, 2024
eu non quero ser triste VÍDEO, 2022

nana VÍDEO, 2021

veo veo VÍDEO, 2021

Ecos de tiempos FOTOGRAFÍA, VÍDEOINSTALACIÓN,  2016-2018
Unhidden FOTOGRAFÍA, 2015–2016
Memorabilia III Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio FOTOGRAFÍA, 2017–2020
Memorabilia II La fotografía velada es espacio para una propuesta de memoria INSTALACIÓN, FOTOGRAFÍA Y VÍDEO, 2015–2016

Memorabilia I distance is a state of mind FOTOGRAFÍA Y TEXTO, 2014–2016
Biopsias FOTOGRAFÍA, 2014–2015
Light—Through FOTOGRAFÍA, 2014