eu non quero ser triste 

(Videopoema. 2022)Color, Blanco y negro |  Sonido  |  5’
[GAL]

O medo e a tristeza non están tan lonxe un da outra, como tampouco a memoria está lonxe do olvido. Basta unha pequena corrente eléctrica para desfacer o camiño dun recordo (lembrar é un acto de fe). Basta unha pequena lista da compra para recordar as cousas importantes antes de que a memoria comece a fallar (lembrar é un acto de amor).

A memoria é un desprazamento de imaxes e palabras que constrúen algo novo (algo noso). Un videopoema, por exemplo.

[ES]

El miedo y la tristeza no están tan lejos uno de la otra, como tampoco la memoria está lejos del olvido. Basta una pequeña corriente eléctrica para deshacer el camino de un recuerdo (recordar es un acto de fe). Basta una pequeña lista de la compra pra recordar las cosas improtantes antes de que la memoria comience a fallar (recordar es un acto de amor).

La memoria es un desplazamiento de imágenes y de palabras que construyen algo nuevo (algo nuestro). Un videopoema, por ejemplo.
[EN]

Fear and sadness are not so far from each other, just as memory isn’t far from oblivion. A slight electric current is enough to wipe off the path of a memory (”remembering is an act of faith”). A small shopping list is enough to remember the important things before our memory begins to fail (”remembering is an act of love”).

Memory is a displacement of images and words that build something new (something of ours). A videopoem, for example.

antes de nada HÍBRIDO, WIP
Un lugar desprazado coma o meu corpo FOTOGRAFÍA, 2024

Limiar FOTOGRAFÍA, 2024
eu non quero ser triste VÍDEO, 2022

nana VÍDEO, 2021

veo veo VÍDEO, 2021

Ecos de tiempos FOTOGRAFÍA, VÍDEOINSTALACIÓN,  2016-2018
Unhidden FOTOGRAFÍA, 2015–2016
Memorabilia III Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio FOTOGRAFÍA, 2017–2020
Memorabilia II La fotografía velada es espacio para una propuesta de memoria INSTALACIÓN, FOTOGRAFÍA Y VÍDEO, 2015–2016

Memorabilia I distance is a state of mind FOTOGRAFÍA Y TEXTO, 2014–2016
Biopsias FOTOGRAFÍA, 2014–2015
Light—Through FOTOGRAFÍA, 2014