VÍDEO REEL
       COMMISSIONED

    ︎hai un pano VIDEOARTE
    ︎Xa nos tardaba VIDEOCLIP
    ︎Fonte de amorar VIDEOCLIP
    ︎Sofá VIDEODANZA
    ︎Clareo VIDEOPERFORMANCE
    ︎Pombas en paz VIDEOCLIP
    ︎Making on VIDEODANZA
    ︎Tecer para crer DOCUMENTAL
    ︎A cultura do ben feito SPOT       PERSONAL

    ︎eu non quero ser triste
    ︎nana
    ︎veo veo
    ︎merci
    ︎Videotape
    ︎yo
    ︎pie tras-pie
    ︎otra vez
    ︎choiva
    ︎who. what. where

eu non quero ser triste

2022  |  Videopoesía  |  Color , Blanco y negro |  Sonido  |  5’

O medo e a tristeza non están tan lonxe un da outra, como tampouco a memoria está lonxe do olvido. Basta unha pequena corrente eléctrica para desfacer o camiño dun recordo (lembrar é un acto de fe). Basta unha pequena lista da compra para recordar as cousas importantes antes de que a memoria comece a fallar (lembrar é un acto de amor).

A memoria é un desprazamento de imaxes e palabras que constrúen algo novo (algo noso). Un videopoema, por exemplo.

[ES]
El miedo y la tristeza no están tan lejos uno de la otra, como tampoco la memoria está lejos del olvido. Basta una pequeña corriente eléctrica para deshacer el camino de un recuerdo (recordar es un acto de fe). Basta una pequeña lista de la compra pra recordar las cosas improtantes antes de que la memoria comience a fallar (recordar es un acto de amor).

La memoria es un desplazamiento de imágenes y de palabras que construyen algo nuevo (algo nuestro). Un videopoema, por ejemplo.

[EN]
Fear and sadness are not so far from each other, just as memory isn’t far from oblivion. A slight electric current is enough to wipe off the path of a memory (”remembering is an act of faith”). A small shopping list is enough to remember the important things before our memory begins to fail (”remembering is an act of love”).

Memory is a displacement of images and words that build something new (something of ours). A videopoem, for example.
       VÍDEO REEL
       COMMISSIONED

       ︎hai un pano VIDEOARTE
       ︎Xa nos tardaba VIDEOCLIP
       ︎Fonte de amorar VIDEOCLIP
       ︎Sofá VIDEODANZA
       ︎Clareo VIDEOPERFORMANCE
       ︎Pombas en paz VIDEOCLIP
       ︎Making on VIDEODANZA
       ︎Tecer para crer DOCUMENTAL
       ︎A cultura do ben feito SPOT       PERSONAL

       ︎eu non quero ser triste
       ︎nana
       ︎veo veo
       ︎merci
       ︎Videotape
       ︎yo
       ︎pie tras-pie
       ︎otra vez
       ︎choiva
       ︎who. what. where