CASA DE ILUSIÓNS

Compañía de Teatro da USC–Lugo
Basado en El balcón de Jean Genet
Dirigido por Paloma Lugilde


Pau & Flo

(O Vicedo, Junio 2018)


Lear. De nada, nada sae   (Salón Teatro, Santiago de Compostela, 2015)
Aula de Teatro USC-Campus Lugo
Dirigido por Paloma Lugilde


WeArt Festival   
(Barcelona, 2015)